Ngày hội hiến máu với thông điệp “ Hiến giọt máu đào -  trao đi sự sống”là hành động cao đẹp mà tập thể công đoàn trường Tiểu học Phủ Lý thường xuyên thực hiện trong nhiều năm qua ...